Spotkanie wokół publikacji o sztuce żydowskiej

Start: 17 lutego 2017  18:00
Koniec: 17 lutego 2017  20:00
Publikacje o sztuce żydowskiej Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata
W rozmowie wezmą udział: dr Renata Piątkowska, Maria Piechotkowa (architektka), dr Małgorzata Stolarska-Fronia oraz dr Tamara Sztyma.
Spotkanie poprowadzi prof. Jerzy Malinowski, prezes Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata.

W czasie spotkania zostaną omówione tematy związane z książkami: Marii i Kazimierza Piechotków Bramy Nieba. Bożnice drewniane na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej / Heaven’s Gates. Wooden synagogues in the territories of the former Polish-Lithuanian Commonwealth (Warszawa 2015) oraz serią Sztuka żydowska w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej / Jewish Art in Poland and Central-East Europe oraz Art in Jewish Society, a także z innymi publikacjami Instytutu o sztuce żydowskiej.
Animacja studia Pixar i romans z Jane Birkin
23. EDYCJA FESTIWALU FILMOWEGO WIOSNA FILMÓW JUŻ W KWIETNIU
Film w kinach, a my mamy gadżety dla piesełów od TRIXIE