Otwarcie wystawy Natalii Janus-Malewskiej

Otwarcie wystawy Natalii Janus-Malewskiej

Start: 14 września 2017  18:00
Koniec: 14 września 2017  19:00
Centrum Sztuki Współczesnej
Zamek Ujazdowski
14/09–15/10/2017
Natalia Janus-Malewska
„Niech cień słońca upada na świat w pokoju”

Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski i Bank Pekao SA zapraszają na otwarcie wystawy Natalii Janus-Malewskiej „Niech cień słońca upada na świat w pokoju”.

Głównym tematem pracy Natalii Janus-Malewskiej jest strach. Nieustannie – świadomie i nieświadomie – poddajemy się sile sztucznie generowanego niepokoju. Miejsce realnych zagrożeń przejmuje wyobraźnia, umiejętnie zarządzana przez nas samych, środki masowego przekazu i przez politykę. Prawdziwych lwów w „naszym” świecie już nie ma. Możemy zatem stanąć twarzą w twarz z kwintesencją lęków, przyjrzeć się ich kulturowym i wewnętrznym źródłom.

{Bank Pekao Project Room}
Projekt wspierający artystów młodego pokolenia, nominowanych przez kuratorów sztuki, dyrektorów i kierowników instytucji artystycznych, wykładowców akademii sztuk pięknych z całej Polski. Od 2012 roku Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski zrealizowało wraz z Bankiem Pekao SA ponad pięćdziesiąt wystaw. W 2017 międzynarodowe jury wybierze dwie najlepsze wystawy roku. Projekty ocenią Mirosław Bałka, Krist Gruijthuijsen, Jarosław Lubiak, Anda Rottenberg oraz Małgorzata Smagorowicz. Laureat Nagrody Głównej otrzyma 20 000 zł, laureat II Nagrody 10 000 zł.

Więcej informacji na temat wystawy na stronie
http://u-jazdowski.pl/program/bank-pekao-project-room/natalia-janus-malewska

Kurator: Bartosz Nowak
Koordynacja wystawy: Joanna Saran
Koordynacja cyklu wystaw {Bank Pekao Project Room} 2017: Kamil Kuskowski

Partner: Bank Pekao S.A.
Partnerzy medialni: Radio TOK FM, Gazeta Wyborcza, Wyborcza.pl Warszawa, Co Jest Grane 24, Notes.Na.6.Tygodni

_____________________

Ujazdowski Castle
Centre for Contemporary Art
14/09–15/10/2017
Natalia Janus-Malewska
„May the shadow of the sun fall on a world at peace”

Ujazdowski Castle Centre for Contemporary Art and Bank Pekao SA cordially invite to the opening of Natalia Janus-Malewska "May the shadow of the sun fall on a world at peace" exhibition as part of {Bank Pekao Project Room} series.

Fear is the focal theme of Natalia Janus-Malewska’s work. We constantly surrender to the power of artificially created anguish, both consciously and unconsciously. Our imagination, which is expertly managed by us as well as by the mass media and politics, has replaced true dangers. There are no real lions left in ‘our’ world. We can now confront the quintessence of terrors and inspect their cultural and internal sources.

{Bank Pekao Project Room}
Project supporting young artists who have been nominated by curators, directors and managers of art institutions, as well as lecturers from fine arts academies in Poland. Since 2012, Ujazdowski Castle Centre for Contemporary Art, together with Bank Pekao SA, has implemented more than 50 exhibitions. Among all of 2017’s presentations within the frames of Bank Pekao Project Room, an international jury will select the winners of the Grand Prize (worth 20 000 PLN) and the Second Prize (worth 10 000 PLN).

Curator: Bartosz Nowak
Coordination: Joanna Saran
Coordination of {Bank Pekao Project Room} 2017: Kamil Kuskowski

Partner: Bank Pekao S.A.
Media partners: Radio TOK FM, Gazeta Wyborcza, Wyborcza.pl Warszawa, Co Jest Grane 24, Notes.Na.6.Tygodni
Dziedzictwo. Hereditary od jutra w kinach
Najgorętsze premiery filmowe – 8 wyczekiwanych hitów kinowych
Sztuka – 5 filmów, które musisz poznać