Osieki 1963–1981 | Ogólnopolska konferencja naukowa

Osieki 1963–1981 | Ogólnopolska konferencja naukowa

Start: 7 grudnia 2017  10:00
Koniec: 7 grudnia 2017  20:00
W nawiązaniu do obchodów stulecia ruchu awangardowego w Polsce Sekcja Polska Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki AICA oraz Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki zapraszają na ogólnopolską konferencję naukową poświęconą fenomenowi kolekcji osieckiej, która jest obecnie przechowywana w Dziale Sztuki Współczesnej Muzeum w Koszalinie.

Kolekcja osiecka powstawała podczas Międzynarodowych Spotkań Artystów, Naukowców i Teoretyków Sztuki w Osiekach, odbywających się w latach 1963–1981, które na trwale wpisały się w dzieje polskiej neoawangardy, w znaczący sposób wpływając na praktykę artystyczną oraz towarzyszącą jej refleksję teoretyczną lat 60. i 70. XX wieku. Zarówno plenery jak i kolekcja zaistniały dzięki inicjatywie artysty i animatora życia artystycznego Mariana Bogusza (1920–1980), który w porozumieniu z Jerzym Fedorowiczem (ur. 1928), artystą związanym z Koszalinem, opracowali wstępne założenia programowe plenerów osieckich. Wszechstronna działalność Bogusza zostanie zaprezentowana na wystawie monograficznej w Zachęcie – Narodowej Galerii Sztuki (6 listopada 2017 – 4 lutego 2018). Jego umiejętność zjednywania różnych środowisk twórczych zaowocowała cyklem spotkań i przedsięwzięć sytuowanych poza wielkomiejskimi centrami, w ramach których artyści prezentowali nowe spojrzenie na formę i funkcję sztuki.

Proces budowania kolekcji osieckiej został przerwany wprowadzeniem stanu wojennego. W swym ostatecznym kształcie kolekcja, na którą składają się zarówno dzieła sztuki, w tym filmy, jak i dokumentacja multimedialna rejestrująca przebieg spotkań, jest jednym z najciekawszych zbiorów o ogromnym potencjale badawczym. Istniejące już opracowania, przybliżające dorobek spotkań w Osiekach i Łazach, zarysowują wiele wątków, które w pełni zasługują na przypomnienie i rozwinięcie. Mamy nadzieję, że konferencja stanie się okazją nie tylko do współczesnych reinterpretacji osieckich spotkań, ale i do pogłębionej refleksji nad podobnymi inicjatywami lat 60. i 70. XX wieku, które podejmowano w Europie Środkowo-Wschodniej.

Komitet naukowy

Dr Anna Maria Leśniewska, Sekcja Polska AICA
Dr Luiza Nader, Sekcja Polska AICA, Prezes
Dr hab. Gabriela Świtek, Sekcja Polska AICA, Wiceprezes
Hanna Wróblewska, Dyrektor Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki

Ogólnopolska konferencja naukowa OSIEKI 1963–1981 organizowana przez Sekcję Polską Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki AICA i Zachętę – Narodową Galerię Sztuki

Program:

-10:00 – Powitanie
Hanna Wróblewska – Dyrektor Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki
Luiza Nader – Prezes Sekcji Polskiej AICA

-10:15–10:45 Walentyna Orłowska, Kolekcja Osiecka – historia, stan aktualny i co dalej?

-10:45–11:15 Ewa Kowalska, Archiwalia osieckie. Charakterystyka, stan zachowania, potrzeby konserwatorskie

-11:15–11:45 Agnieszka Popiel, Jerzy Fedorowicz. Rytm życia, rytm czasu, rytm sztuki

-11:45–12:15 Dyskusja. Moderator: Anna Maria Leśniewska

-12:15–12:30 Przerwa na kawę

-12:30–13:00 Janusz Zagrodzki, Galeria Sztuki Nowoczesnej w Koszalinie według założeń Mariana Bogusza

-13:00–13:30 Marcin Lachowski, Plenery w Osiekach 1963-1967 – w poszukiwaniu nowej formuły nowoczesności

-13:30–14:00 Łukasz Guzek, Linia – czyli co łączy nurty awangardy polskiej?

-14:00–14:30 Dyskusja. Moderator: Piotr Majewski

-14:30–15:00 Obiad

-15:00–15:30 Luiza Nader, Wspólnota wyobraźni. Konceptualizm w Osiekach

-15:30–16:00 Magdalena Worłowska, Zaangażowane ekologicznie działania artystów na plenerach osieckich i innych przeglądach sztuki doby PRL-u

-16:00–16:30 Anna Maria Leśniewska, Przekształcanie porządku. Osiecka performatyzacja sztuki

-16:30–17:00 Dyskusja. Moderator: Marcin Lachowski

-17:00–17:15 Przerwa na kawę

-17:15–17:45 Gabriela Świtek, Ekspozycje. Koszalińskie plenery 1963–1968 w Centralnym Biurze Wystaw Artystycznych

-17:45–18:15 Dorota Jarecka, Mała utopia awangardy. Kolekcje Osiecka i Studio jako lokalne zawiązki muzeów sztuki współczesnej w PRL

-18:15–18:45 Wojciech Ciesielski, Już po Osiekach?

-18:45–19:45 Dyskusja podsumowująca (razem z kawą). Moderator: Łukasz Guzek
5 polskich filmów, które poprawią Wam nastrój tej jesieni – polskie komedie
Disney – nowy serwis streamingowy niebawem
Warsaw Surf FilmFestival - ruszyła sprzedaż biletów