Co rządzi obrazem?

Co rządzi obrazem?

Start: 7 kwietnia 2016 18:00
Koniec: 7 kwietnia 2016 21:00

Spotkanie autorskie organizowane przez Wydawnictwo Universitas oraz Artbookstore CSW Zamek Ujazdowski wokół książki "Co rządzi obrazem? Powtórzenie w sztukach audiowizualnych" odbędzie w budynku "Laboratorium" w sali kolebkowej 7 kwietnia, w czwartek o 18.00. Zapraszamy!

Przedmiotem analizy książki Co rządzi obrazem?... są prace z obszaru szeroko pojętej sztuki audiowizualnej, która jawi się jako znaczący czynnik kształtujący naszą rzeczywistość kulturową, nacechowaną swoistą wszechobecnością obrazów. Cytat, pastisz, seria, patchwork, remake, retake, found footage itp. stały się dominującymi strategiami wielu współczesnych twórców. Wskrzeszając przewrotnie hasło Albertiego, zgodnie z którym „obraz jest oknem na świat”, i odnosząc je do obrazów filmowych, a konkretniej: do zasad regulujących sposób ich generowania, warto uchwycić sens niektórych procesów odpowiedzialnych za przemiany tego, co aktualne. Prace wizualne często stanowić więc będą punkt wyjścia, medium, za pośrednictwem którego będzie można rozszyfrować mechanizmy rządzące „pod spodem”, nie tylko strukturami samych obrazów, ale również transformacjami świata kultury, polityki czy ekonomii. Poza oczywistym nawiązaniem do teorii powtórzenia Gilles’a Deleuze’a, obecnej w Różnicy i powtórzeniu, w głównej mierze badania te zogniskowane są na poszukiwaniu alternatywnych rozwiązań teoretycznych, na konstruowaniu – w duchu „empiryzmu pojęciowego” – poręcznych narzędzi filozoficznych, często będących raczej wynikiem kontaminacji koncepcji rozmaitych autorów, takich jak Deleuze, Nietzsche, Foucault, Barthes, Said, Žižek, Theweleit czy Althusser, niż elementami istniejących już, konsekwentnych teorii powtórzenia, jak choćby Derridiańska koncepcja iteracji czy teologiczno-egzystencjalna teoria Kierkegaarda.

W spotkaniu wezmą udział:

dr Aleksandra Hirszfeld – autorka książki "Co rządzi obrazem? Powtórzenie w sztukach audiowizualnych" (Universitas 2015), dr filozofii działająca w obszarze praktyk artystycznych, kuratorskich i teorii sztuki nowych mediów. Realizuje własne projekty z pogranicza żywych instalacji scenicznych, sound artu oraz obiektów (http://hirszalex.art.pl/). Współpracuje m.in. z portalem www.artandsciencemeeting.pl i www.dwutygodnik.com.

dr Paulina Kwiatkowska – wykładowczyni w Instytucie Kultury Polskiej UW oraz Warszawskiej Szkole Filmowej. Zajmuje się teorią obrazu filmowego i historią kina (przede wszystkim modernistycznego). Autorka książki Somatografia. Ciało w obrazie filmowym (Kraków 2011; książka przełożona na język rosyjski – Charków 2014); współredaktorka monografii Nie chcę spać sam. Kino Tsai Ming-Lianga (Kraków 2009) i Spojrzenie Antonioniego (Warszawa 2015) oraz podręcznika akademickiego Antropologia kultury wizualnej (Warszawa 2012); redaktorka i tłumaczka książki Kai Silverman i Haruna Farockiego Rozmowy o Godardzie (Warszawa 2014); publikuje w „Kwartalniku Filmowym”.

dr Kuba Mikurda – krytyk, tłumacz, redaktor, teoretyk filmu. Wykłada w Szkole Filmowej w Łodzi. Autor monografii "Nie-całość. Zizek, Dolar, Zupancic". Zredagował m.in. książki poświęcone twórczości Terry'ego Gilliama, Braci Quay (z Adrianą Prodeus), Waleriana Borowczyka (z Michałem Oleszczykiem i Kamilą Kuc) i surrealizmowi w kinie polskim (z Kamilą Wielebską). Pięciokrotnie nominowany do nagrody PISF w kategoriach książka o filmie oraz audycja radiowa/program telewizyjny. Współzałożyciel think-tanku "Restart". Dwukrotny prezes Stowarzyszenia Film 1,2. Współpracował między innymi z Canal+, Katedrą Kultury Współczesnej (IK UJ), MFF T-Mobile Nowe Horyzonty i Krytyką Polityczną. Przełożył "Realne spojrzenie. Teoria kina po Lacanie" Todda McGowana i fragmenty "Lacrimae rerum. Kieślowski, Hitchcock, Tarkowski, Lynch" Slavoja Žižka.

Najlepsze filmy na kanapowego lenia
Top Gun od dziś w kinach
Piękno opuszczonych scenografii filmów...porno