Samoobsługa - warsztaty na Placu Zabaw

Samoobsługa - warsztaty na Placu Zabaw

Start: 14 czerwca 2016 18:00
Koniec: 14 czerwca 2016 20:30

Spotkania z ludźmi, którzy praktykują codziennym wysiłkiem, to co jedni uważają za marzenia, inni za mrzonki. Spotkania będą dotyczyły m.in. ekonomii społecznej, tworzenia przyjaznych społecznie miast i zaangażowania mieszkańców w różne formy aktywności – od nowych rodzajów przedsiębiorczości po formy spędzania czasu wolnego. Spółdzielnie, kooperatywy, ekonomia daru, tworzą takie sposoby życia społecznego, które oparte są na współodpowiedzialności, współpracy i współzarządzaniu, wyłamują się z przyjętych i frustrujących (bądźmy szczerzy) podziałów na pracowników i pracodawców, konsumentów i producentów, zarządzających i zarządzanych. Najciekawsze przykłady nowatorskich form współdziałania i tworzenia ekonomicznej i miejskiej samodzielności, pochodzą spoza obszarów dawnych państw tzw. komunistycznych, co oczywiście jest zrozumiałe. Przyjrzymy się im wspólnie nie tylko w czasie wykładów i prezentacji, ale także w czasie warsztatów i spotkań z praktykami.

Spotkania odbywają się w ramach cyklu Synchronizacja, który w tym roku jest realizowany pod hasłem "Architektura niezrównoważona”, rozumiana jako odejście od poprawności projektowych, planistycznych, energetycznych i wszystkich zasad, które wyznaczają dziś normy przyjęte w architekturze, także architekturze społecznej.

Bartłomiej Błesznowski – WPROWADZENIE.
część WARSZTATOWA: działająca z sukcesem i rozwijająca się Kooperatywa Spożywcza „Dobrze”, prowadzenie Wojtek Mejor

Najlepsze filmy na kanapowego lenia
Top Gun od dziś w kinach
Piękno opuszczonych scenografii filmów...porno