Wojciech Zamecznik 
FOTO-GRAFICZNIE 


Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki
Wystawa trwa do 24 kwietnia

Zamecznik, Zachęta, Wystawy, Warszawa

Zamecznik posługujący się sprawnie językiem awangardy potrafił swoje eksperymenty przełożyć na sztukę użytkową, która była jego domeną, zachowując jednocześnie niezwykłą kreatywność przede wszystkim w sferze fotografii. Wystawa będąca pierwszym od trzydziestu lat tak obszernym pokazem monograficznym poświęconym Wojciechowi Zamecznikowi koncentruje się na zależnościach pomiędzy jego pasją dla fotografii a projektowaniem graficznym.

Robert Kuśmirowski 
TĘŻNIATĘŻNIA będzie stała przed Zamkiem Ujazdowskim od 2 listopada 2015 do pierwszych roztopów. To więc być może już ostatni moment, żeby ją zobaczyć.

Tężnia CSW, wystawy, muzeum

Konstrukcja Tężni jest zaprojektowana pod kątem określonych doznań wizualnych oraz wzrokowej percepcji widza śledzącego zmiany, jakie zachodzą w obserwowanym obiekcie. Jest to praca dedykowana otoczeniu, świadomie przez nią zagarniętemu. Podobnie jak w przypadku obiektów solankowych ogromny wpływ na ostateczny wygląd tężni artystycznej będzie miała pogoda. Barwne przemiany na korodujących przedmiotach, grawitacyjne zacieki na wzniesionej konstrukcji drewnianej i inne zachodzące tam zmiany będą kształtować jeden, nierozerwalny w swojej strukturze twór.

Anna Konik
Ziarno piasku w źrenicy oka. Wideoinstalacje 2000–2015Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski
Wystawa trwa do 14 lutego 2016

Anna Konic, CSW, muzeum, warszawa, luty 2016

Wystawę Ziarno piasku w źrenicy oka. Wideoinstalacje 2000–2015 otworzy wideoinstalacja  W tym samym mieście, pod tym samym niebem... poświęcona tematowi uchodźców. 
Problem zepchniętych, niechcianych ludzi – uchodźców jest dzisiaj tematem dojmującym. Powód przyjazdu tych ludzi jest taki sam: ucieczka przed wojną, dyktaturą, przed reperkusjami politycznymi... Przywieźli ze sobą do stabilnych miast pamięć o prześladowaniach, terrorze, strachu, cierpieniu. „W tym samym mieście, pod tym samym niebem…” to katalog losów i okropności wojny, a co z tym się wiąże, zapis pokrętnej współczesnej idei czystości i segregacji rasy – mówi o pracy Anna Konik.

Błażej Pindor
RewizytaGaleria Asymetria - Ul. Jakubowska 16, Warszawa
Wystawa trwa do 12 lutego.
Błażej Pindro, Rewizyta, galeria asymetria, luty 2016

Błażej Pindor fotografuje budynki. Choć brzmi to prosto, cel jaki sobie stawia jest złożony, a efekty — wieloznaczne. Fotograf jest zarazem krytykiem architektury — zajmuje go odkrywanie, przewartościowanie i dociekanie istoty, w mniejszym zaś stopniu kreowanie czystych, "pornograficznych" widoków nowoczesnego budownictwa. Na jego zdjęciach budynki nie są takie, jakie być powinny, ale takie jak w rzeczywistości wyglądają.

Wojciech Tuszko 
DebiutPracownia Duży Pokój 
Wystawa potrwa do 1.03.2016.

Wojciech Tuszko, Debiut, Pracownia Duży Pokój, wystawa, warszawa

Wojciech Tuszko ma za sobą 94 lata życia, które w całości zostało podporządkowane fotografii.
Przez ponad 50 lat działalności fotograficznej stworzył archiwum liczące kilkadziesiąt tysięcy negatywów. Nie uczyniło go to fotografem w pełni – jak sam mówi „fotografował wyłącznie, żeby wiedzieć, o czym pisze”. Nie aspirował wyżej niż to. Nie zdecydował się nigdy na zorganizowanie własnej wystawy.