Po raz kolejny mamy zaszczyt zaprosić Państwa na akcję Wyroluj Raka! 11 maja o godzinie 17.00 zapraszamy na wspólny przejazd rolkarski ulicami miasta Gdańsk, poprzedzony imprezą, która promować ma samobadanie piersi, oraz szerzyć wiedzę na temat raka piersi.


Zapisz się do wydarzenia, zakładaj rolki i jedziemy.