„Kibice" to przedsięwzięcie unikalne, na wpół fikcyjne i na wpół dokumentalne, w którym obok aktorów Teatru Żydowskiego na teatralnych deskach zadebiutowali kibice piłki nożnej. Spektakl wyreżyserował Michał Buszewicz, autor scenariusza "Aktorów żydowskich". Scenariusz "Kibiców" napisał wspólnie z Sebastianem Krysiakiem, dramaturgiem spektaklu. Jaki będzie efekt spotkania tych dwóch grup? Jak wiele wspólnego ma piłka nożna z teatrem i czy możliwe jest porozumienie pomiędzy tymi, wydawałoby się, zantagonizowanymi społecznościami? Widzowie przekonają się już za tydzień…

"Projekt realizowany w Teatrze Żydowskim w Warszawie jest pomyślany jako realizacja 
w warunkach scenicznych spotkania, do którego raczej nie dochodzi w przestrzeni publicznej. Pracując z dwiema grupami o bardzo silnym poczuciu zbudowanej wspólnoty mamy nadzieję odpowiedzieć sobie na pytania o motywy, sposoby i korzyści z jej tworzenia. Mamy nadzieję spotkać we wspólnej przestrzeni aktorów Teatru Żydowskiego i kibiców Legii. Mieszkający na co dzień w jednym mieście, odbierani jako grupy zantagonizowane, mają szansę wytworzyć porozumienie ponad przypisywanym im podziałem. Naszym marzeniem jest wytworzenie tego dialogu, na który naszym zdaniem jest szansa, a którego brakuje w szerszym kontekście - miasta czy kraju. Jest dla nas ważne, żeby przełamywać stereotypy dotyczące kibiców - grupy dużo bardziej różnorodnej, niż zwykło im się to przypisywać, a także społeczności żydowskiej, o opinii obrosłej nie mniejszą ilością uproszczeń. W teatrze - sztuce żywej i najczulej reagującej na rzeczywistość, widzimy możliwość spotkania - na bezpiecznym gruncie, gdzie stworzyć możemy fikcję, która być może za jakiś czas stanie się rzeczywistością". 

 

Bilety na stronie www.teatr-zydowski.art.pl/spektakle/kibice oraz w kasach Teatru Żydowskiego.