dni ariery pałac kultury

Z badania przeprowadzonego przez portal Pracuj.pl Studenci i absolwenci na rynku pracy (2014 r.) wynika, że aż 77% respondentów odbyło praktyki w czasie studiów, a 65% miało kontakt z pierwszą pracą zawodową. W przebadanej grupie ponad 2700 użytkowników witryny, 88% studentów wzięło udział w praktykach, w tym dla 77% były to zajęcia zgodne z kierunkiem studiów.

Dlaczego warto robić praktyki? Według 50% ankietowanych podjęcie stażu bądź praktyki pozwoliło im na zdobycie kompetencji merytorycznych, natomiast jednej trzeciej pozwoliło rozwinąć tzw. kompetencje miękkie. To oczywiście tylko niektóre z korzyści. Nie należy zapominać o tym, że taka dodatkowa aktywność zwiększa atrakcyjność kandydata na rynku pracy, uczy pracy w zespole, tworzy nowe znajomości i stawia nowe wyzwania.

Dni Kariery® oddają do dyspozycji gości szereg profesjonalnych firm, które z chęcią udzielą odpowiedzi na pytania dotyczące rekrutacji, ofert pracy dla studentów oraz przybliżą działalność przedsiębiorstwa. Co więcej, będzie istniała możliwość skonsultowania swojego CV i listu motywacyjnego w Strefie Doradztwa Zawodowego. Dla zmęczonych poszukiwaniami udostępniamy Strefę Chill-out, gdzie przygotowaliśmy wiele atrakcji i miejsce na relaks.

Targi pracy, praktyk i staży odbywają się nieprzerwanie od 1992 r. i są organizowane przez międzynarodową organizację studencką AIESEC. Naszym odwiedzającym oferujemy możliwość nawiązania kontaktu z przedstawicielami m.in. PwC, EY, Deloitte, Lidl, Nestle Polska, KPMG. Podczas wiosennej edycji z 2015 r. udział wzięło prawie 6 tys. osób, głównie studentów II i III roku.

dni kariery, pałac kultury, warszawa