Sztuka słuchania. Muzyczne autoportrety Chopina


Muzeum Fryderyka Chopina
Kiedy: 5 kwietnia godz. 18.00

Pieśni odsłaniają prawdziwą twarz kompozytora. Chopin komponował je często z potrzeby chwili, zapisywał naprędce efekty improwizacji, nie cyzelując ich do ostatniego szczegółu, jak miało to miejsce w muzyce instrumentalnej. Jako takie, stają się one swoistymi autoportretami, w których utrwalone zostały emocje targające sercem Chopina. Często widywano go z książką poezji w ręku. Bywało, że przeczytawszy rezonujący z jego uczuciami wiersz, bez zwłoki siadał do fortepianu, by nadać mu formę muzyczną. Pieśni, których wysłuchamy, pozwolą nam zbliżyć się do Chopina w chwilach przepełnionych miłością i w momentach tęsknoty.

Więcej informacji: tutaj

 


"Czy artysta musi być kreatywny?" - spotkanie z cyklu "Sztuka i filozofia" w Zachęcie

Zachęta Narodowa Galeria Sztuki
Kiedy: 6 kwietnia godz. 17.00

Współcześnie silny nacisk kładzie się na kreatywność. Na przykład mówi się o „klasie kreatywnej”, „przemyśle kreatywnym” czy „edukacji kreatywnej”. Kreatywność pojmuje się przy tym szeroko i na rozmaite sposoby, niemniej jednym z jej paradygmatów niezmiennie pozostaje twórczość artystyczna. Artysta jawi się jako ktoś, kto nieskrępowanie stwarza dzieła niczym demiurg, wskazując odbiorcom nowe sposoby widzenia, myślenia i funkcjonowania. Wizja ta jednak nie zawsze znajduje potwierdzenie w pracach współczesnych artystów, którzy od dawna już odchodzą od tego romantyczno-awangardowego poglądu na twórczość. Można zadać zatem pytanie: czy artysta istotnie musi być kreatywny?
W trakcie spotkania chcielibyśmy się przyjrzeć wybranym zagadnieniom związanym z fenomenom twórczości artystycznej. Wykład zostanie zilustrowany krótkimi fragmentami filmów prezentujących „twórcze akty” Pabla Picassa, Gerharda Richtera i rysowników ze studia Walta Disneya.
"Sztuka i filozofia" to cykl wykładów i seminariów organizowanych we współpracy z Instytutem Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego.

Więcej informacji: tutaj

 


Co rządzi obrazem? Strategie powtórzeniowe w sztukach audiowizualnych

Centrum Sztuki Współczesnej
Kiedy: 7 kwietnia godz. 18.00

Przedmiotem analizy książki Co rządzi obrazem?... są prace z obszaru szeroko pojętej sztuki audiowizualnej, która jawi się jako znaczący czynnik kształtujący naszą rzeczywistość kulturową, nacechowaną swoistą wszechobecnością obrazów. Cytat, pastisz, seria, patchwork, remake, retake, found footage itp. stały się dominującymi strategiami wielu współczesnych twórców. Wskrzeszając przewrotnie hasło Albertiego, zgodnie z którym „obraz jest oknem na świat”, i odnosząc je do obrazów filmowych, a konkretniej: do zasad regulujących sposób ich generowania, warto uchwycić sens niektórych procesów odpowiedzialnych za przemiany tego, co aktualne. Prace wizualne często stanowić więc będą punkt wyjścia, medium, za pośrednictwem którego będzie można rozszyfrować mechanizmy rządzące „pod spodem”, nie tylko strukturami samych obrazów, ale również transformacjami świata kultury, polityki czy ekonomii. Poza oczywistym nawiązaniem do teorii powtórzenia Gilles’a Deleuze’a, obecnej w Różnicy i powtórzeniu, w głównej mierze badania te zogniskowane są na poszukiwaniu alternatywnych rozwiązań teoretycznych, na konstruowaniu – w duchu „empiryzmu pojęciowego” – poręcznych narzędzi filozoficznych, często będących raczej wynikiem kontaminacji koncepcji rozmaitych autorów, takich jak Deleuze, Nietzsche, Foucault, Barthes, Said, Žižek, Theweleit czy Althusser, niż elementami istniejących już, konsekwentnych teorii powtórzenia, jak choćby Derridiańska koncepcja iteracji czy teologiczno-egzystencjalna teoria Kierkegaarda.

 

Więcej informacji: tutaj

 


Wszyscy Jesteśmy Fotografami vol. 5

barStudio
Kiedy: 7 kwietnia godz. 19.00

ZAPRASZAMY na piątą wyjątkową edycję cyklu spotkań WSZYSCY JESTEŚMY FOTOGRAFAMI

Ponownie porozmawiamy na niezwykle interesujące i aktualne tematy w gronie wybitnych postaci ze świata fotografii. Zapytamy o to jak układać zdjęcia w opowieść, spróbujemy zrozumieć kiedy i po co artyści wykorzystują w swej pracy inscenizację, przyjrzymy się fotografii teatralnej, zastanowimy się jakie trendy panują we współczesnej fotografii, sprawdzimy jak balansować między sztuką a komercją, a na koniec nauczymy się czytać książki fotograficzne. Po raz pierwszy w historii cyklu WSZYSCY JESTEŚMY FOTOGRAFAMI jednym z prowadzących będzie gość z zagranicy.

Więcej informacji: tutaj

 


Muzyczna gra miejsa na Grochowskiej

Sinfonia Varsovia
Kiedy: 9 kwietnia godz. 11.00

Zapraszamy mieszkańców Warszawy do wzięcia udziału w Muzycznej Grze Miejskiej na Grochowskiej organizowanej przez naszą orkiestrę. W ramach wydarzenia zostały zaplanowane dwie odsłony gry:

1. Gra dla wszystkich „Wszystko gra!”
KIEDY: 9 kwietnia 2016 r., godz. 11:00-14:00
DLA KOGO: brak ograniczeń
FABUŁA: Wraz ze swoją drużyną wcielcie się w rolę zespołu muzycznego, który zgubił swoje instrumenty. Odnajdźcie je podczas zwiedzania tajemniczego budynku zdobywając wirtualne pieniądze.

2. Gra nocna dla odważnych „Gabinet doktora Mocartewicza”
KIEDY: 9 kwietnia 2016 r., godz. 19:00-22:00
DLA KOGO: dla odważnych
FABUŁA: Doktor Mocartewicz prowadził eksperymenty na zwierzętach, które miały zwiększyć u ludzi doznania słuchowe, tak aby przeżywali muzykę przy pomocy spektrum zmysłów niedostępnych do tej pory człowiekowi. Jednak jego prace są starannie ukryte. Aby jego dzieło nie przepadło bezpowrotnie zostawił kilka wskazówek z dziedziny przyrody i muzyki. Wcielcie się w role ekip poszukiwawczych, których zadaniem będzie odnalezienie pracowni doktora.

Więcej informacji: tutaj

 


Salon nowej fotografii 2016

Raster Gallery
Kiedy: 9 kwietnia godz. 18.00

Zapraszamy na wystawę, która w nieco staromod­nej for­mule artystycz­nego salonu przy­wraca emocję skupienia na pojedyn­czych obrazach – fotografiach, na ich wyjątkowej sile odwzorowania, kon­struowania i czarowania rzeczywistości. Kilkudziesięciu działających współcześnie artystów poprosiliśmy o wybranie jed­nego zdjęcia, wykonanego w ciągu ostat­nich 2-3 lat. Powstała w ten sposób wystawowa kolek­cja jest nie tylko zbiorem tego, co szczególnie intrygujące w nowej pol­skiej fotografii, ale również zapisem naj­bar­dziej pociągających – wizual­nie i emocjonal­nie – indywidual­nych obsesji, które zmuszają dziś artystów do działań z obrazami fotograficznymi.

Wernisaż w sobotę 9 kwietnia, 18:00-21:00
Wystawa czynna do 07.05.2016

Więcej informacji: tutaj