Park im. Romana Kozłowskiego

Aleja Komisji Edukacji Narodowej
Warszawa, 05-080