Goethe-Institut

Goethe-Institut
ull. Chmielna 13a
Warszawa, 00-021

Goethe-Institut e.V. jest instytutem kultury Republiki Federalnej Niemiec działającym na całym świecie.

Promujemy znajomość języka niemieckiego zagranicą i wspieramy międzynarodową współpracę kulturalną. Upowszechniamy całościowy wizerunek Niemiec, informując o ich życiu kulturalnym, społecznym i politycznym. Nasze programy kulturalne i edukacyjne wspierają dialog interkulturowy i umożliwiają uczestnictwo w życiu kulturalnym, wspomagają rozwój struktur społeczeństwa obywatelskiego i promują globalną mobilność.

Nasza sieć placówek Goethe-Institut, ośrodków Goethe-Zentrum, stowarzyszeń kulturalnych, czytelni niemieckich oraz centrów nauczania języka i centrów egzaminacyjnych od ponad sześćdziesięciu lat umożliwia wielu ludziom pierwszy kontakt z Niemcami. Długoletnia partnerska współpraca z najważniejszymi instytucjami i osobistościami w ponad 90 krajach kreuje trwałe zaufanie do Niemiec. Jesteśmy partnerami dla wszystkich, którzy aktywnie zajmują się stosunkami z Niemcami i ich kulturą, działając autonomicznie i niezależnie w sensie politycznym.