OtW-arte Latem

OtW-arte Latem
Burakowska 14
Warszawa, 01-066

Industrialna przestrzeń przy Burakowskiej 14 jest dzielnicą artystyczną pełną eksperymentalnych działań oraz wieczornych imprez.