Teatr 6 Piętro

Teatr 6 Piętro
Plac Defilad 1
Warszawa, 00-901

Drogi Widzu! Czy zdarzyło Ci się stanąć w kamiennych i stromych rzędach wielotysięcznej widowni jakiegoś teatru antycznego? Jeśli tak, to na pewno zgodzisz się z nami, że stojąc w takim miejscu z przejmującą jasnością pojmujemy, że za niewyobrażalnym wysiłkiem budowy takiego teatru musiały stać najwyższe racje. Idea teatru zrodziła się z odwiecznej ludzkiej potrzeby wspólnego wyrażania podziwu dla tajemnicy życia, oswajania strachu przed śmiercią, dzielenia się radością istnienia; potrzeby przynależności do kreatywnej wspólnoty. Ile artystycznych prowokacji i eksperymentów, rozpraw naukowych i badań teoretycznych, nagród i wyróżnień nie byłoby udziałem

Teatru, jedynie chemia wspólnego przeżycia – tu i teraz – wytwarzana przez dialog Sceny i Widowni, stanowi o sensie i jakości jego istnienia. Teatr bez Widza traci rację bytu. 6. piętro jest teatrem Widzów, których będziemy się starali: Prowokować do myślenia, nie nudząc. Wzruszać, nie wpadając w ckliwość. Bawić, nie błaznując.

Dodaj wydarzenie