#film

Kino w Blokowisku - obiady na trawie

free
1 września 2015 16:00
29 września 2015 19:00

Patrzę na: ISLAM

19 września 2015 11:00
23 września 2015 22:00

Europejski Festiwal Filmowy INTEGRACJA TY i JA

9 września 2015 17:00
11 października 2015 20:00

AKADEMIA MŁODEGO FILMOWCA

27 września 2015 10:00
25 października 2015 12:00

JESIENNE KINO NA LEŻAKACH W REMONCIE

2 października 2015 19:00
2 października 2015 22:00

Nieznane oblicza Japonii w Iluzjonie

24 października 2015 19:00
28 października 2015 23:00