ZOE-TERAPIA Diana Lelonek _ CSW _ Warszawa

ZOE-TERAPIA Diana Lelonek _ CSW _ Warszawa

Start: 27 sierpnia 2015 18:00
Koniec: 27 września 2015 19:00

Diana Lelonek
Zoe-terapia

Otwarcie: czwartek 27 sierpnia, g. 18.00
Współpraca: Jan Garstka

Realizację Diany Lelonek można traktować jako rodzaj terapii szokowej, lecz także jako wyrafinowaną zemstę. Wendetę przeprowadzoną za pomocą broni biologicznej, systematycznie i z naukową precyzją. Jej arsenał stanowią kolonie mikroorganizmów, grzybów i bakterii. Wróg wydaje się namacalny, spogląda na nas choćby z portretów zamieszczonych w „Encyklopedii filozofii” Władysława Tatarkiewicza. Czarno białe przedstawienia starych filozofów, autorów klasycznych dzieł europejskiej myśli humanistycznej są jednak tylko celem zastępczym. Właściwym obiektem ataku jest bowiem stojąca za tymi wizerunkami nieprawdopodobnie rozbudowana struktura światopoglądowa, antropocentryczna i hierarchiczna wizja dziejów, a także dualistyczna koncepcja świata podzielonego rzekomo na wspaniałą kulturę i sielską naturę, władczego człowieka i podrzędne mu organizmy, marne ciało i doskonałego ducha, dobre swoje i złe obce. Przestrzeń galerii Lelonek zmienia w laboratorium, w którym testowane są różne sposoby pasożytowania drobnoustrojów na dziełach europejskiej cywilizacji. Do tej pory ekspansja terytorialna i podporządkowywanie sobie słabszych (w domyśle gorszych) gatunków charakteryzowała wyłącznie społeczeństwa i kulturę zachodnią, a konkretnie – jak zauważa artystka – białego i bogatego Europejczyka. Tym razem role się odwróciły. To, co wypierane i tępione może wreszcie wziąć odwet, przynajmniej w sensie metaforycznym.

Kurator: Marcin Krasny
Koordynacja: Katarzyna Tomczak-Wysocka
Wystawa trwa do 27.09.2015
Wstęp wolny

Bank Pekao Project Room
We współpracy CSW Zamek Ujazdowski i Banku Pekao S.A. narodził się projekt wspierający młodą sztukę: Bank Pekao Project Room. Począwszy od kwietnia 2012 roku CSW prezentuje najciekawsze projekty przygotowane przez polskich twórców. Do tej pory odbyło się ok. 50 wystaw, m.in. takich artystów jak: Dorota Buczkowska, Kama Sokolnicka, Aleksandra Waliszewska, Piotr Grabowski, Przemek Matecki, Tymek Borowski, Michał Frydrych, Katarzyna Przezwańska, Jakub Woynarowski, Łukasz Surowiec czy Małgorzata Szymankiewicz. W 2015 roku formuła programu uległa modyfikacji – w jego ramach prezentowane będą również nowe prace artystów, wyprodukowane specjalnie na wystawę, których premierowy pokaz będzie się odbywał właśnie w przestrzeni wspólnego projektu CSW Zamek Ujazdowski i Banku Pekao. Wystawom będą towarzyszyć niewielkie katalogi, jak również regularne spotkania artystów z publicznością. Bank Pekao Project Room jest platformą popularyzacji najnowszych tendencji artystycznych oraz miejscem do dyskusji o współczesnej sztuce, do której zapraszamy artystów, kuratorów, krytyków, a przede wszystkim szerokie grono publiczności Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski.

Najlepsze filmy na kanapowego lenia
Top Gun od dziś w kinach
Piękno opuszczonych scenografii filmów...porno