Forest Forever / wystawa lasów i ilustracji Justyny Stoszek

Forest Forever / wystawa lasów i ilustracji Justyny Stoszek

Start: 21 kwietnia 2016 19:00
Koniec: 21 kwietnia 2016 22:00

Wystawa 'Forest Forever' Justyny Stoszek to rodzaj cabinet de curiosité. W instalacji przenikają się twórczość plastyczna - litografie i ilustracje botaniczne oraz zamknięte w butlach leśne światy i inne unikalne znaleziska i obiekty, które artystka kolekcjonuje.
Każdy miniaturowy las przypomina haiku - pozostawia w odbiorcy ulotne wrażenie, ale jest też rodzajem schronienia dla umysłu, który może się stopić z naturą. Bardzo precyzyjna i przemyślana kompozycja prac nasuwa skojarzenie z ogrodami zen. Dla autorki każdy las jest zbiorem myśli, zapachów, dźwięków i wspomnień, w którym poza roślinami bohaterami są również różnego rodzaju artefakty - przedmioty wyabstrahowane ze świata realnego i zamknięte w butli jak na bezludnej wyspie.

"Miniaturowe lasy sadzone w szkle żyją, ponieważ w ich zamkniętej przestrzeni tworzy się całkowicie samowystarczalny ekosystem, w którym rośliny mogą przetrwać wytwarzając za pomocą fotosyntezy wszystkie potrzebne im do życia substancje odżywcze. Jedyne, co przenika z zewnątrz, to światło.
Dostarcza ono energii niezbędnej do produkcji substancji odżywczych i wzrostu. Światło padające na liście jest absorbowane przez białko zawierające chlorofil (zielony pigment). Część energii przenoszonej przez światło jest przechowywana w postaci cząsteczek trójfosforanu adenozyny (ATP). Reszta energii służy do odrywania elektronów z cząsteczek wody pobieranej przez korzenie roślin.
Te uwolnione elektrony uczestniczą w reakcjach chemicznych przekształcających dwutlenek węgla w węglowodany.
Podczas tych reakcji uwalniany jest także tlen.
Proces fotosyntezy jest odwróceniem procesu oddychania komórkowego, który występuje w wielu organizmach – także u człowieka. W procesie oddychania węglowodany reagują z tlenem, w wyniku czego powstaje dwutlenek węgla, woda oraz uwalniania jest energia.
Nasz zamknięty ekosystem również wykorzystuje oddychanie komórkowe. Za jego pomocą rozkłada obumarłe szczątki roślin.
Podczas tego procesu bakterie wewnątrz gleby ogrodu-butelki absorbują tlen wyprodukowany przez rośliny, a same uwalniają dwutlenek węgla, który jest ponownie wykorzystywany przez rośliny.
Także obieg wody w ogrodzie-butelce jest obiegiem zamkniętym. Woda z gleby jest wchłaniana przez korzenie, następnie uwalniana przez parowanie, by w końcu dzięki skraplaniu znów powrócić do gleby."
_
BIO:
Justyna Stoszek ukończyła Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie w 1999 roku.
Od ponad 10 lat zajmuje się odkrywaniem nowych, twórczych przestrzeni. Jest nauczycielką jogi oraz założycielką centrum Ananda. Od kilku lat realizuje autorski, interdyscyplinarny warsztat twórczy pod nazwą ”Przepływ”.
Poszukuje połączeń pomiędzy różnymi dziedzinami sztuki, przy czym najważniejszym przesłaniem prowadzonych przez nią zajęć jest kształtowanie umiejętności transformowania uczuć w ruch, obrazy, taniec, poezję czy dźwięk, a tym samym głęboka praca z wyobraźnią i wrażliwością.

"(...) Sadzę Lasy w szkle...
Otaczam się butlami wypełnionymi zielenią, to przywraca we mnie stan wewnętrznej równowagi. Nie pozwala zapomnieć. I nie chodzi tu tylko o zieleń, naturę, lasy, które trzeba chronić. Chodzi o ochronę mojej własnej wrażliwości.
Stworzenie miniaturowego ekosystemu jest bardzo pracochłonne, wymaga wiele czasu, ogromnej uważności i cierpliwości, jest swoistą medytacją. Moje Lasy mówią o mnie. Pokazują to, czego nie widać na pierwszy rzut oka. To, czego większość ludzi we mnie nie zauważa.
Pokazują moją delikatność, a może nawet kruchość. To, że potrafię być cierpliwa, pracowita i wytrwała. Ten las to sekret, cząstka mojego dzieciństwa – mojego najważniejszego dziedzictwa. Kiedy sadzę las, jestem blisko siebie.
Lasy w butlach, miniaturowe samowystarczalne ekosystemy pokazują, że natura doskonale poradzi sobie bez nas. My bez niej nie. (...)"
www.facebook.com/forestforever.art
www.justynastoszek.eu
_
Wystawa Justyny Stoszek 'Forest Forever' jest siódmą z cyklu 'Ilustratorzy' w Pies Czy Suka.
Prezentowaliśmy już prace Malwiny Konopackiej, Bożki Rydlewskiej, Anny Czarnoty, Roberta Kuty, Agaty Endo Nowickiej i SC Szymana.
'Ilustratorzy' to projekt subiektywny, długofalowy i otwarty na inne spojrzenia na ten gatunek grafiki.
Ideą cyklu jest próba pokazania różnorodności stylistycznej polskiej sceny projektowania ilustracji.
Interesuje nas zjawisko wykraczania poza klasykę, balans pomiędzy dizajnem a działaniami czysto artystycznymi, wychodzenie poza ramy wydruku 2d charakterystyczne dla tej dziedziny. Inspirują nas adaptacje form przestrzennych i inne zaskakujące odmiany ilustracji.
'Ilustratorzy' to również idea prezentowania samych projektantów, dlatego integralnym elementem wystawy są spotkania autorskie, podczas których odbiorcy mogą poznać artystę, jego drogę twórczą, techniki pracy oraz inspiracje.
_
FOREST TOREVER / Justyna Stoszek
wernisaż: 21 kwietnia (czwartek), godz. 19.00
wystawa potrwa do 12.06.2016

kuratorzy: Konarska-Konarski
patroni medialni: ARTINFO.PL / LABEL / USTA

Najlepsze filmy na kanapowego lenia
Top Gun od dziś w kinach
Piękno opuszczonych scenografii filmów...porno