Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja "Między psychoDelią a chorobą"

Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja "Między psychoDelią a chorobą"

Start: 4 października 2015

Szanowni Państwo,
mamy zaszczyt zaprosić na wyjątkową konferencję psychologiczno-kulturoznawczą.

Wydarzenie odbędzie się na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej przy ulicy Łojasiewicza 4.
Konferencję otworzy Profesor Jerzy Vetulani, a gościnnie wystąpi Profesor Jan Hartman.

Konferencja ma charakter interdyscyplinarny i otwarty. Celem konferencji jest eksploracja pola badawczego generowanego wokół kwestii choroby/dewiacji/patologii i sposobów ich konceptualizacji podejmowanych przez różne dziedziny wiedzy oraz ludzkiego poznania, takie jak: psychologia, psychiatria, filozofia, literaturoznawstwo, językoznawstwo, antropologia kulturowa. Fuzja odmiennych stanowisk i spojrzeń badawczych pozwala na wieloaspektowe ujęcie relacji: choroba - norma (zwłaszcza w odniesieniu do artystów, pisarzy, itp.), racjonalizm - irracjonalność, jak również rewaloryzacji/reinterpretacji zapatrywań na całą przestrzeń pograniczną między tymi pojęciami. Tym, co łączy tytułowe terminy: patologii/zaburzeń/schizofrenii oraz psychodeli jest kluczowy aspekt ZNIEKSZTAŁCENIA/ ODKSZTAŁCENIA/ DEFORMACJI RZECZYWISTOSCI w zarówno literackich, jak i pozaliterackich próbach eksplikacji przeżyć psychotycznych bądź pokrewnych im stanów odmiennej świadomości...

Informacje na temat warunków zgłoszeń, prelegentów; grafik oraz poszerzenie zakresu tematycznego dostępne są na naszej oficjalnej stronie.

Działamy pod patronatem czasopisma Charaktery.

Kontakt: KonferencjaPsychoDelia@gmail.com
www.psychodelia.esy.es

Kino kobiece w ARTE po polsku
Najlepsze filmy młodzieżowe na Netflix?
TOP 10 kultowych seriali