Co na ten temat mówią wspomnienia członków Komunistycznej Partii Polski zapisane w języku jidysz i polskim?

Wykład poprowadzi dr Joanna Nalewajko-Kulikov, historyczka, adiunkt w Instytucie Historii PAN, związana także z Żydowskim Instytutem Historycznym i Muzeum POLIN.

Wykład odbywa w ramach cyklu otwartych comiesięcznych wykładów Na pograniczu dwóch światów. Są one poświęcone relacjom polsko-żydowskim w okresie międzywojennym i stanowią rozwinięcie tematyki poruszanej w galerii Na żydowskiej ulicy na naszej wystawie stałej. Przyglądamy się różnym obszarom życia społecznego (kulturze, polityce, edukacji, rodzinie), na których dochodziło do kontaktów między Polakami i Żydami.