Dziś można już podziwiać materialne efekty konkursu. Nagrodzone projekty ukazują się w postaci książek konkursowych: pierwsza z nich – nagrodzona przez jury międzynarodowe „Kawalerka” Weroniki Przybylskiej została wydana na początku roku. Druga (a być może także kolejne) ukaże się w najbliższych miesiącach. Trzy inne książki – „Zakątki” Michaliny Rolnik oraz „Okularki” i „Kr.l” Ewy Madeyskiej zilustrowane przez finalistkę Jasnowidz.w Kasię Matyjaszek – powstały dzięki wsp.łpracy, jaką wydawnictwo nawiązało z wyr.żniającymi się uczestnikami konkursu.

Najciekawsze nadesłane projekty złożyły się na interaktywną wystawę pokonkursową, kt.ra krąży po całej Polsce. Przybrała także formę książki aktywnościowej – katalogu konkursowego wydanego we wsp.łpracy z Narodowym Centrum Kultury.

Wszystko to sprawia, że drugą edycję międzynarodowego konkursu na projekt ilustrowanej książki dla dzieci JASNOWIDZE 2016 ogłaszamy z jeszcze większym entuzjazmem i radością. Liczymy na jeszcze liczniejsze zgłoszenia!

Wciąż przyświecają nam te same idee i cele, kt.re leżały u źr.deł pierwszej edycji konkursu: budzenie potencjału tkwiącego w młodych tw.rcach, dbałość o jakość estetyczną i edytorską książek dziecięcych, dążenie do wyznaczania w tej dziedzinie najwyższych standard.w, wspomaganie rozwoju polskiej książki dziecięcej i jej międzynarodowej obecności.

Bezpośrednim celem konkursu jest inicjowanie procesu tworzenia pięknych i wartościowych książek dla dzieci oraz odkrywanie utalentowanych tw.rc.w i stwarzanie im możliwości zaistnienia na polskim i międzynarodowym rynku wydawniczym.

Do udziału w konkursie zapraszamy debiutant.w i doświadczonych tw.rc.w, z Polski i z zagranicy, występujących indywidualnie lub zespołowo. Uczestnicy muszą mieć ukończone 18 lat. Przedmiotem konkursu jest projekt ilustrowanej książki dla dzieci w języku polskim lub angielskim.

Prace konkursowe powinny zawierać scenariusz (konspekt) lub scenorys (storyboard) całej książki oraz 3 gotowe rozkład.wki i okładkę.

Ocenie podlegać będą: jakość artystyczna projektu, oryginalność, forma pobudzająca dziecięcą wyobraźnię i treść uwzgledniająca dziecięcą wrażliwość.

Prace konkursowe będą oceniane przez dwa niezależne jury:

  • Jury międzynarodowe w składzie: Monika Hanulak, Juraj Horv.th, .shild Kanstad Johnsen i Grzegorz Kasdepke.
  • Jury Wydawnictwa Dwie Siostry: Ewa Stiasny, Jadwiga Jędryas, Joanna Rzyska, Maciej Byliniak.

W Konkursie są przewidziane 3 kategorie nagr.d:

  1. Nagroda gł.wna nagroda w wysokości 2500 euro oraz dwa wyr.żnienia honorowe – przyznawane przez jury międzynarodowe.
  2. Nagroda w postaci wydania książki przyznawana przez jury Wydawnictwa Dwie Siostry.
  3. Udział najlepszych nadesłanych projekt.w w wystawie pokonkursowej.

Prace konkursowe należy nadsyłać od 15 listopada do 15 grudnia 2016 roku na adres:

Wydawnictwo Dwie Siostry
al. 3 Maja 2 m. 183
00-391 Warszawa

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 15 marca 2017 roku na stronie internetowej konkursu.

Strona internetowa konkursu:
http://www.wydawnictwodwiesiostry.pl/jasnowidze_2016/
Wersja angielska:
http://www.wydawnictwodwiesiostry.pl/clairvoyants_2016/

Regulamin konkursu:
http://www.wydawnictwodwiesiostry.pl/dwiesiostry_files/File/JASNOWIDZE_2016_regulamin.pdf
Wersja angielska:
http://www.wydawnictwodwiesiostry.pl/dwiesiostry_files/File/CLAIRVOIANTS_2016_regulations.pdf