Od dziś, tj. od 27 sierpnia 2015 roku, prawa do koncepcji pracy „Tęcza” Julity Wójcik zostają przekazane do kolekcji Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie. Dotychczasowym opiekunem dzieła był Instytut Adama Mickiewicza. Eksponowana na placu Zbawiciela „Tęcza” została wczoraj zdemontowana.

Koncepcja projektu stanie się częścią kolekcji CSW. – „Tęcza” Julity Wójcik od samego początku zafunkcjonowała jako ważny fakt społeczny i artystyczny – mówi Jarosław Lubiak, dyrektor programowy Zamku. – Ze względu na dotychczasową tradycję CSW wspierania sztuki w przestrzeni publicznej, włączenie tego projektu do naszej kolekcji, wydało nam się naturalne. Przeniesienie praw do aranżacji „Tęczy”, pozwoli nam zaangażować się w pracę nad jej odbiorem społecznym oraz nad ewentualnym odtworzeniem dzieła w przyszłości.

„Tęcza” była od początku w zamyśle artystki dziełem otwartym. Po raz pierwszy powstała w 2010 roku w Wigrach – jako efekt wspólnej pracy artystki i lokalnej społeczności skupionej wokół Domu Pracy Twórczej. Powstały w ten sposób fragment łuku tęczy, ze sztucznych cmentarnych kwiatów, wspierał mury wigierskiego klasztoru kamedułów. Działanie to stanowiło wówczas część większego projektu Flower Power, którego kuratorką była Agnieszka Tarasiuk. Następnie, już z inicjatywy Instytutu Adama Mickiewicza, artystka stworzyła „Tęczę” na plac przed Parlamentem Europejskim w Brukseli (2011), a rok później powstała kolejna wersja pracy, która stanęła na placu Zbawiciela w Warszawie. Każdorazowo dzieło tworzone było jako instalacja czasowa w kontekście określonej przestrzeni publicznej. – „Tęcza” jest dziełem otwartym. Proces tworzenia i wpisywania w nią znaczeń wciąż trwa – mówi Julita Wójcik. – Przekazanie opieki nad tym projektem przez Instytut Adama Mickiewicza Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski daje możliwość kontynuowania tego procesu. Wspólnie będziemy mogli pogłębiać tę debatę poszerzając ją o kolejne pola interpretacji. Tęcza zawsze należała do publiczności, istniała dzięki niej. Podatna na rozmaite interpretacje mówi o teraźniejszości i nie aspiruje do bycia pomnikiem, dlatego pozostanie otwartym procesem.

http://bit.ly/Tęcza-komunikat
#Tęcza

Fot. Magda Starowieyska, za: http://culture.pl/