Młodzież próbuje naśladować swoich idoli, znanych z telewizji i innych mediów, starą się  być jak ktoś inny, nie zdając sobie sprawy,  że tajemnicą szczęśliwego życia jest odnalezienie swojej własnej wyjątkowości.

Jeżeli człowiek jest pozbawiony kontaktu ze swoimi unikatowymi cechami, staje się infantylny, nerwowy zagubiony.

Nowoczesny świat oferuje często pomoc w postaci narzucenia jakiejś cechy czy konkretnego zachowania, lecz jest to zazwyczaj tylko omijanie sedna sprawy.

Krąg jest inicjacją kobiety w społeczeństwie. Bazuje na jednej z najważniejszych naszych potrzeb: na byciu w harmonii ze swoją płcią.

 

siła kobiet

 

Kobiety prowadzące kręgi to zazwyczaj pełne energii, spełnione w swojej kobiecości, charyzmatyczne przedstawicielki płci pięknej, które na podstawie swoich życiowych doświadczeń poznały naturę życia, śmierci i odrodzenia. Najczęściej samo spotkanie z kobietą mocy uruchamia w innych kobietach ich własne wyjątkowe zdolności.

Przebywanie w podobnych energiach wyzwala przestrzeń do otwarcia, oczyszczenia i wyzwolenia osobistych talentów każdej uczestniczki. Do tego procesu dochodzą specjalnie przygotowane praktyki, prowadzące do odkrywania pełni siebie, do pozwolenia na umarcie tego co stare i już nieaktualne i odrodzenia nowej wersji każdej z nas.

Kobiety w kręgu wymieniają się doświadczeniami, uczą się od siebie nawzajem dzięki skrzyżowaniu życiowych ścieżek, wzbogacają się swoimi opowieściami i mądrościami, pomysłami, przeżyciami, bez strachu przed potępieniem i oceną. Inlakesh – jestem inną Tobą – tą prawdę pamiętamy i wprowadzamy w życie.

Na kręgach buduje się siostrzeńswo. Siostry są naszymi sojuszniczkami na drodzę do spełniania siebie poza narzuconymi w społeczeństwie schematami.

Spotkania kobiet i wspólna praca z kobiecym potencjałem mają także odbicie w świecie zewnętrznym: kobiety spełnione są strażniczkami spokoju i radości w swoich  rodzinach i grupach społecznych, mocą serdeczności i zrozumienia potrafią rozpuszczać agresję i konflikty, ciepłem i empatią  wpływają na innych,  dając opiekę i poczucie bezpieczeństwa – a to w naszych czasach jest bardzo ważne, ponieważ żyjąc w ciągłym stresie o lepsze jutro,  ludzie zapominają, że nasza moc tkwi  we wspólnym działaniu i wzajemnej akceptacji. Według przepowiedni Indian Hopi ludzkość  jest teraz w momencie wielkiego przełomu, podczas którego doznamy doskonałego odrodzenia lub całkowitego zniszczenia – o tym,  co się stanie,  decyduje człowiek: „Gdy pożegnamy się z systemem społecznej władzy, w którym wola jednego jest naruszana przez drugiego i gdy ponownie połączymy się duchowo z naszymi braćmi, siostrami i wszystkimi krewnymi, istotami natury, gdy władzę nad Ziemią oddamy Wiecznemu Duchowi, wówczas zapanuje prawdziwy, powszechny spokój i harmonia. Całość potrzebuje udziału każdego z elementów składowych – kamieni, roślin, zwierząt i ludzi. Troska o wszystkie żyjące istoty przewyższy wtedy wszystkie interesy osobiste i przyniesie ludzkości tym większe szczęście, im wcześniej zostanie to zrealizowane, wówczas wszystko co żywe, będzie się cieszyć istniejącą harmonią”.

Kobiety doświadczają wyżej opisanego zjawiska w swoich kręgach, następnie przenoszą tę mądrość na codzienne życie.

Cytat pochodzi z broszury „Sens proroctw Indian Hopi”, wydanej przez wspólnotę udów zagrożonych wymarciem i został opublikowany w książce „Uzdrawiający Szamanizm” autorki Marielu Lorler

Autor: Anna Kulczycka, redakcja Aneta Zychma

Zobacz także Krąg Kobiet do Ośrodka Jedna Energia 

 

 

Więcej warsztatów znajdziesz w naszym kalendarium i na One Energy  enjoy :*