Sprawdzenie klienta w bazie kredytobiorców jakometoda weryfikacji

Zarówno banki, jak i firmy pożyczkowe są prawnie zobowiązane do przeanalizowania sytuacji finansowej klienta pod kątem jego zdolności do spłaty zadłużenia, o którewnioskuje. W ramach tego procesu instytucje finansowe upewniają się, że mają do czynienia z wiarygodną osobą, której dochody i wydatki pozwalają na zaciągnięcie zobowiązania na żądaną kwotę. W zależności od banku lub firmy obejmuje on różne procedury, jednak każda instytucja sprawdza wpisy w bazach kredytobiorców. Co się w nich znajduje i w jakim celu są weryfikowane?

 

Bazy kredytobiorców oficjalnie zwane są biurami informacji gospodarczej (BIG) – są to instytucje odpowiedzialne za zbieranie, przetwarzanie i udostępnianie informacji na temat zobowiązań spłacanych przez polskich kredyto- i pożyczkobiorców.
 

Dzięki nim banki i firmy pożyczkowe mogą prześwietlić historię zadłużenia wnioskodawcy, co stanowi ważny element jego oceny pod kątem wiarygodności i rzetelności finansowej. Jeśli okaże się, że dana osoba w ciągu ostatnich lat nie spłaciła na czas kilku kredytów, można się domyślać, że zaufanie do niej będzie mniejsze niż do kogoś, kto w przeszłości uregulował na czas kilka zobowiązań.

Status prawny i funkcjonowanie baz kredytobiorców

W Polsce funkcjonuje kilka podmiotów pełniących funkcję biura informacji gospodarczej, a są to:

Bisnode Międzynarodowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A.,

BIG InfoMonitor S.A.,

Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A.,

Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A.,

ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A.,

Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych Biuro Informacji Gospodarczej SA.

Jak widać, są to instytucje działające w formie spółek akcyjnych, jednak z nie z każdej z nich korzystają banki i firmy parabankowe. Decydując się na zaciągnięcie chwilówki czy pożyczki ratalnej, należy się spodziewać, że analizie zostaną wpisy przede wszystkich w bazach BIK, BIG i ERIF.

W zależności od warunków danej instytucji istnieje możliwość sprawdzenia wpisów za darmo lub odpłatnie. Co ważne, nie trzeba w tym celu mieć statusu firmy ani organizacji – każdy może zweryfikować informacje w bazach kredytobiorców zarówno o sobie, jak o i innych osobach.

W bazach kredytobiorców notowane są szczegółowe informacje dotyczące spłacanych przez klienta zobowiązań. Wierzyciele przesyłają dane m.in. na temat:

wysokości kwoty zadłużenia,

tytułu prawnego do wierzytelności,

waluty, w której zobowiązanie zostało zaciągnięte,

czynności podejmowanych przez dłużnika w celu uregulowania sytuacji,

daty przekroczenia terminu spłaty,

postępowań prowadzonych wobec dłużnika,

zbycia lub przedawnienia wierzytelności.

Historia kredytowa widoczna w bazach kredytobiorców jest ważnym, ale nie jedynym ani decydującym czynnikiem wpływającym na zdolność i ocenę finansową klienta. Pozytywne wpisy nie dają gwarancji otrzymania pożyczki na żądaną kwotę, podobnie jak negatywne nie wykluczają możliwości zaciągnięcia zobowiązania. Mimo to warto się starać o wypracowanie pozytywnej historii kredytowej, ponieważ widząc, że klient bezproblemowo radzi sobie ze spłacaniem zobowiązań, firma pożyczkowa i bank z pewnością spojrzą na niego przychylnym okiem. Wiele atrakcyjnych ofert pożyczek znajdziesz pod adresem https://sowafinansowa.pl/pozyczki-ratalne/.