Odpowiedz na pytanie, jak nazywa się lider projektu JINMH? Dwie pierwsze osoby, które o (lub po) godzinie 10 rano w czwartek podadzą poprawną odpowiedź w komentarzu, wygrają podwójne zaproszenie na dzisiejszy koncert w Cafe Kulturalna!