Mimo obaw, wysiłku organizacyjnego i ponoszonych kosztów 80 proc. Polaków w badanej grupie 18-59 lat choć raz w ostatnich 10. latach wyjechało na wakacje za granicę, a co dziesiąty spędza urlop poza krajem średnio raz do roku. Takie wnioski płyną z najnowszego badania „Podróże zagraniczne w motywacjach i oczekiwaniach Polaków”. 

Wyjazd wakacyjny za granicę dla części Polaków to oczywisty wybór. Jedna czwarta respondentów deklaruje spędzanie urlopu wyłącznie za granicą. Dla 40 proc. to jedna z opcji brana pod uwagę, ale dla 30 proc. to marzenie, spełniane jedynie sporadycznie.

 

 

podróze 2016

Ruszając w wakacyjną podróż 60 proc. z nas liczy, że przeżyje przygodę i doświadczy nowych rzeczy (37 proc.). Jedna trzecia oczekuje odmiany od codzienności. Jedną z najmocniejszych motywacji jest gwarancja pogody – w badaniach wskazało ten walor blisko 60 proc. osób. 

Krajowy wypoczynek nie dostarcza tak silnych pozytywnych emocji, jak radość czy ekscytacja towarzyszące wyprawom zagranicznym. Dla nich jesteśmy gotowi przeżyć lęk, niedogodności podróży czy problemy w kontakcie z inną kulturą i językiem, których się obawiamy.  

Czego boją się polscy turyści?

W deklarowanych obawach przed podróżami zagranicznymi widać kilka aspektów mogących ograniczać wybór destynacji lub utrudniać wyjazd. To przede wszystkim bariera językowa (19 proc.), kulturowa oraz obawy o bezpieczeństwo – obecnie głównie wyrażane jako lęk przed zamachami terrorystycznymi, ale też rozmaite nieprzyjemne zdarzenia, jak choroby czy wypadki, które mogą zepsuć radość z wyjazdu. 

W opanowaniu obaw pomaga przygotowanie podróży – robi to większość turystów (90 proc.). Część stara się planować wszystko (37 proc.), a nawet oczekuje pełnej zgodności z grafikiem wykupionego wyjazdu. Jedenaście proc. badanych wskazuje ten element wśród 3. najważniejszych oczekiwań wobec podróży. 

Z pewnością dla wielu wyjeżdżających pomocne byłyby także przygotowania odnośnie kultury i języka danego kraju. Obecnie turyści informacje takie zdobywają z pierwszej ręki – od blogerów, na forach internetowych oraz z przewodników. 

Nieznajomość języka przekłada się na obawy o zgubienie się w obcym miejscu i brak zaradności w funkcjonowaniu za granicą. Jedynie jedna czwarta podróżujących chce w czasie wyjazdu poznawać nowych ludzi. Część krępuje się kontaktów z osobami, które spotyka podczas zagranicznych wyjazdów - 9 proc. bierze to pod uwagę jako kryterium wyboru miejsca podróży. 

Na wszelki wypadek - ubezpieczenie

Jednym z elementów przygotowań do wyjazdu jest ubezpieczenie. Dla części osób jego kupno to nawyk. Taki powód podaje 3 proc. kupujących dodatkowe polisy na wyjazdy zorganizowane i 6 proc. ubezpieczających się podczas samodzielnych wyjazdów. 

Czterdzieści proc. badanych nie czuje potrzeby ubezpieczania się, gdy ruszają w „zwyczajną” podróż, tzn. bliską, krótką lub zorganizowaną. Powoduje ona mniejsze obawy i lęk, a tym samym niestety obniża skłonność do zakupu ubezpieczenia. Tymczasem odpowiednio skomponowana polisa zapewnia realną pomoc, o czym można się przekonać w trudnych sytuacjach. 

 

 

Badanie ”Podróże zagraniczne w motywacjach i oczekiwaniach Polaków” na zlecenie TU Europa zostało przeprowadzone przez instytut badawczy IMAS International w maju 2016 r. metodą CAWI wśród Polaków w wieku 18-59 lat. Próba n=1015  osób.